Jag är utbildad och Certifierad Internationell Coach vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Vid samma lärosäte har jag även fått mitt certifikat som Hypnoscoach och NLP-practitioner. Jag coachar individuellt samt i grupp, både privatpersoner och anställda. Jag har ledarskapsutbildningar och coachar därför också chefer och ledningsgrupper.

Sedan 2001 är jag utbildad och auktoriserad Teckenspråks- och dövblind tolk och är därmed fullt
teckenspråkig. Coachar alltså både på svenska och teckenspråk!

Coaching är en samtalsmetod där du med hjälp av kraftfulla frågor kan se och plocka fram alla resurser du har inom dig. I coaching fokuserar du på framtiden och dina målbilder. Din bakgrund och dina erfarenheter plockas fram och används som styrkor så att du lättare kan ta dig dit du vill. Eftersom jag också är utbildad Mental Tränare, använder jag den Mentala Träningen i min coaching.

Coaching tillsammans med Mental Träning är en fantastisk kombination som kommer att hjälpa dig
att bli ditt bästa jag både privat och professionellt.