Jag är utbildad och certifierad ICC Coach vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Vid samma lärosäte har jag även fått mitt certifikat som NLP-practitioner. Jag coachar både individuellt samt i grupp.
Sedan 2001 är jag utbildad och auktoriserad Teckenspråks- och dövblind tolk och är därmed fullt
teckenspråkig. Coachar alltså både på svenska och teckenspråk!

Coaching är en samtalsmetod där du med hjälp av kraftfulla frågor kan se och plocka fram alla resurser du har inom dig. I coaching fokuserar du på framtiden och dina målbilder. Din bakgrund och dina erfarenheter plockas fram och används som styrkor så att du lättare kan ta dig dit du vill. Eftersom jag också är utbildad Mental Tränare, använder jag den Mentala Träningen i coachingen.

Coaching tillsammans med Mental Träning är en fantastisk kombination som kommer att hjälpa dig
att finna din fulla potential och leva det liv du önskar!