Mental Träning för barn och ungdomar som idrottar ska vara spännande, roligt och avslappnande!

Jag jobbar mycket med Självbildsträning (en stor och viktig del av den Mentala Träningen, att stärka sin självbild), Avslappningsövningar (för att sänka sin grundspänning och därmed minska stress och nervositet) samt Målbildsträning (skapa tydliga och konkreta målbilder och få verktygen att också uppnå dessa).

Hur jobbar jag med den Mentala Träningen för barn och ungdomar;

  • jag berättar om den
  • jag ger exempel från vardagen
  • barnen/ungdomarna får prata och berätta om sina erfarenheter
  • vi gör praktiska övningar
  • jag skickar med ljudfiler med avslappningsövningar att göra hemma
  • jag delar ut enkla verktyg att använda sig av i vardagen
  • jag ger övningar att träna på hemma

Att få den Mentala Träningen redan som barn är en ovärderlig kunskap samt kompetens och kommer att förbättra mående, relationer och prestationer. Att träna mentalt tillsammans som familj är dessutom både roligt och utvecklande för alla!