Som auktoriserad Teckenspråks- och dövblindtolk känns det både viktigt och fint att kunna erbjuda Mental Träning för tolkar och blivande tolkar.

Jag har jobbat med utveckling för Teckenspråks- och dövblindtolkar sedan 2011 och jag ser verkligen behovet av att jobba med just Mental Träning. Tolkyrket kräver många mentala processer samtidigt – det handlar inte bara om hur jag som tolk hanterar språken jag tolkar mellan utan också vilka tankar och känslor jag har om mig själv som tolk, om uppdraget och om brukarna.

Jag jobbar mycket med Självbildsträning (detta är en stor del av den Mentala Träningen, att stärka sin självbild), Målbildsträning (skapa tydliga och konkreta målbilder och få verktygen att också uppnå dessa) och Medvetenhet (om sina mönster). Mental Träning handlar om att identifiera sina egna inre blockeringar (begränsande föreställningar) för att kunna ta bort dessa och komma åt alla resurser och all den potential vi alla har inom oss.

Att få lära sig Mental Träning redan som tolkelev kommer att göra STOR skillnad både under
utbildningen och också vidare ut i det verksamma yrkeslivet. Att redan som elev få verktyg till att stärka sin självbild, kunna sätta tydliga mål, sänka sin grundspänning genom avslappningsövningar med mera med mera, är ovärderligt. Det kommer att förbättra både mående, prestation och resultat. Jag föreläser, håller i workshops och coachar. Allt detta göra jag både till grupper samt individuellt. Jag skräddarsyr förstås efter behov och önskemål.

Jag är har varit verksam som tolk sedan 2001 och är också auktoriserad. Detta gör att jag är väl insatt i tolkarnas vardag och kan ge exempel från fältet som gör att den Mentala Träningen blir både tydligare och enklare att ta till sig. Jag ser alltid till att dela ut verktyg som tolken/tolkeleven själv kan använda sig av. Hjälp till självhjälp, helt enkelt.

Jag är utbildad Certifierad Mental Tränare och läser nu vidare på Masterutbildningen inom Mental Träning. Jag är dessutom utbildad ICC Coach (Internationell Coach) samt NLP-Practitioner.