Mental träning för barnidrottare

Mental träning för barn ska innehålla många roligheter, mycket glädje och massor av spännande inslag! Den ska vara lustfylld och väcka barnens nyfikenhet om sin inre värld och ge dem insikter om att de är kapabla till så mycket mer än de någonsin kan ana. I min mentala träning för barn siktar jag mot att göra barnen medvetna om vilka tankar de har och göra dem uppmärksamma på att de själva faktiskt kan styra över dem och använda dem till deras fördel. Jag vill väcka barnens nyfikenhet till den mentala delen inom träningen och också locka dem till att testa och använda den både under träning och tävling/match. Det blir mycket lek, många experiment och många diskussioner. Allt på barnens nivå, såklart!

Mental träning för barn borde vara en lika självklar del som den fysiska träningen inom vilken sport de än utövar. Våra tankar styr och påverkar våra prestationer. Samma gäller i lagsporter – hur varje person inom ett lag tänker, påverkar det kollektiva tankesättet och det är det som avgör hur laget kommer att känna, agera och i slutändan också prestera.

Att göra barn medvetna om sina tankar är att ge dem ett kraftfullt verktyg att använda sig av inom den idrott de utövar men också inom andra områden i deras liv. Barn har inte hunnit lägga sig till med alltför dåliga tankemönster och de har lätt att ta till sig nya saker utan att döma dem som enkla, svåra, bra eller dåliga. Barn är också nyfikna och vetgiriga vilket kommer att gagna dem i deras utveckling inom mental träning.

IMG_2323