Är du teckenspråkig? Eller kanske är dina medarbetare det? Som utbildad teckenspråks- och dövblindtolk sedan 2001 är jag fullt teckenspråkig.

Föreläsningar, workshops samt coaching utför jag således både på svenska och teckenspråk.