Min resa genom den Mentala Träningens fantastiska värld startade för 8 år sedan då jag jobbade som Utvecklingsledare för teckenspråks- och dövblindtolkar. Jag upptäckte snabbt att tolkarna inte bara behövde fortbildningar inom tolkning som hantverk utan också mental fortbildning. Det handlade sällan om att de kände sig otillräckliga när det kom till den språkliga delen, det var snarare deras tankar om sin förmåga som satte käppar i hjulen.

Denna upptäckt ledde till att jag började gå kurser i Mental Träning och jag kände direkt att det skulle hjälpa mig som tolk och också hjälpa mig att guida tolkarna till att tro på sig själva och därmed också känna sig tryggare ute på fältet. Vad jag inte förstod när jag började lära mig Mental Träning, var hur mycket den skulle hjälpa mig som människa.

På den vägen är det. Idag jobbar jag men Mental Träning inte bara för tolkar utan vänder mig till alla som behöver den. Mental Träning är mer än en träningsform, det är en livsstil. Genom den Mentala Träningen har jag lärt känna mig själv, jag har stärkt min självbild, jag har lärt mig vikten av att ha tydliga mål i livet och jag har också fått verktygen för att uppnå dessa mål.

Nu vill jag sprida den Mentala Träningen vidare på mitt sätt. Jag brinner förstås för att jobba med tolkar och också de som är teckenspråkiga men jag känner också starkt för barn som idrottar, småbarnsföräldrar och ja, alla därute som känner att de vill komma i kontakt med all potential som finns inom oss alla.

För mig är den Mentala Träningen en väg till att hitta meningen/syftet med just MITT liv. Som i engelskans ”My life´s purpose”. Detta gör jag genom att lära känna mig själv och ta reda på vad det är för SUPERKRAFTER just jag besitter.

Jag jobbar både individuellt och i grupp. Jag föreläser, håller i workshops och coachar. Vid varje tillfälle skräddarsyr jag så att det passar just dig/ni som efterfrågar mina tjänster.