Varför Mental Träning?

Precis som vi tar hand om vår fysiska kropp och tränar den för att må bra, behöver vi ta hand om den mentala biten.

För att;

 • må bra
 • lära känna oss själva
 • stärka självkänsla och självförtroende
 • hitta vår väg och vårt sätt
 • våga följa den vägen
 • sätta upp självvalda mål och uppnå dem
 • använda vår fulla potential
 • prestera så bra vi kan
 • känna arbetsglädje
 • ha tillit till oss själv och våra förmågor
 • hitta våra inte resurser, plocka fram dem OCH använda dem
 • känna säkerhet och trygghet
 • leva ett liv i glädje
 • göra gott och sprida gott

Mental Träning handlar om att lära känna sig själv och få tillgång till alla sina förmågor och resurser.

Att mentalt träna handlar om att stärka självkänslan, självbilden och självförtroendet. Det handlar om att bli medveten om inre falska föreställningar vi har inprogrammerade sedan långt tillbaka och som nu styr våra liv. Mental träning handlar om att se dessa ”virusprogram” och sedan också programmera om dem till bilder och föreställningar som gagnar oss.

Mental Träning innefattar också medvetenhet – att bli medveten om alla de hinder och blockeringar vi satt upp för oss själva. När vi mentalt tränar lär vi oss vikten av att leva i nuet, sluta älta det förgångna och släppa oro inför framtiden.

När vi mår bra, går det bra! När vi känner lycka och glädje är det också vad vi sprider vidare våra medmänniskor. Både privat och professionellt är detta en förutsättning för att lyckas väl med det vi företar oss och därmed också bidra till en bättre värld.

Inom den mentala träningens område finns det många fantastiska verktyg som hjälper oss att leva fullt ut och använda vår fulla potential i ALLT vi företar oss.

Här är några av de verktyg jag använder och delar ut;

 • muskulär och mental avslappning
 • medvetenhet
 • det mentala rummet
 • målprogrammering
 • visualisering
 • meditation
 • yogapositioner (enkla och tillgängliga för alla)
 • humor och skratt

img_7459